Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN


Το σπίτι αποτελεί ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς, η Interamerican δημιούργησε τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με οικονομία, με ευελιξία και με πολλές επιλογές. Σας προσφέρουν καλύψεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στο βαθμό προστασίας που επιθυμείτε και στις οικονομικές σας δυνατότητες. Η INTERAMERICAN σας προσφέρει 4 προγράμματα ασφάλισης κατοικίας με ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα, προσιτά για όλους.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας INTERAMERICAN με μια ματιά

Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους

Basic
Classic
Extra
Total
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι
Τζάμια και καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ασφάλιση εκτάκτου περιεχομένου & δώρων
Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ψυχολογική στήριξη οικογένειας
Ασφάλιση κατοικιδίων
Επέκταση ασφάλισης σε νέα κατοικία
Κατά παντός κινδύνου
Σεισμός: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
Basic
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Σεισμός: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
Classic
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι
Τζάμια και καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Σεισμός: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
Extra
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι
Τζάμια και καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ασφάλιση εκτάκτου περιεχομένου & δώρων
Σεισμός: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
Total
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι
Τζάμια και καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ασφάλιση εκτάκτου περιεχομένου & δώρων
Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ψυχολογική στήριξη οικογένειας
Ασφάλιση κατοικιδίων
Επέκταση ασφάλισης σε νέα κατοικία
Κατά παντός κινδύνου
Σεισμός: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ

 

Το πρόγραμμα BASIC προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου και τα προγράμματα CLASSIC, EXTRA και TOTAL προσφέρονται για την κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο. Αν δεν επιθυμείτε τον υπολογισμό με βάση τα τ.μ., μπορείτε να επιλέξετε και να δηλώσετε εσείς το ασφαλισμένο κεφάλαιο που επιθυμείτε.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα:

  • Απλή: €950 / τ.μ. για το κτίριο
  • Κατασκευή:  €300 / τ.μ. για το περιεχόμενο
  • Τυπική: €1.200 / τ.μ. για το κτίριο
  • Κατασκευή: €400 / τ.μ. για το περιεχόμενο
  • Πολυτελής: €1.600 / τ.μ. για το κτίριο
  • Κατασκευή: €600 / τ.μ. για το περιεχόμενο

 

Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε εσείς το ύψος του απαλλασσόμενου ποσού, δηλαδή του ποσού της ζημιάς που πληρώνετε οι ίδιοι και να μειώσετε με αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρά σας. Ακόμα μπορείτε να εξασφαλίσετε 5% έκπτωση, πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα.

  1. Απαλλαγή VIP: Καμία δική σας συμμετοχή σε περίπτωση ζημιάς.
  2. Απαλλαγή €750: €750 δική σας συμμετοχή σε κάθε περίπτωση ζημιάς.
  3. Απαλλαγή €5.000: €5.000 δική σας συμμετοχή σε κάθε περίπτωση ζημιάς.
  4. Απαλλαγή σεισμού: Μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της δικής σας συμμετοχής, 2% ή 4% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.