Επιχείρηση

Ασφάλεια Επιχειρήσεων Interamerican

Τα προγράμματα ασφάλισης της INTERAMERICAN εξασφαλίζουν μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις που προστατεύουν το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τυχών βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο της επιχείρησή σας. Στόχος μας η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επαγγελματικής σας στέγης εξασφαλίζοντας σας απέναντι σε οποιοδήποτε αιφνίδιο κίνδυνο. Απευθύνονται σε όλα τα είδη επιχειρήσεων μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως €1.500.000 και σας δίνουν τη δυνατότητα με ιδιαίτερα προσιτή τιμή να εξασφαλίσετε τη σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί.

INTERAMERICAN BUSINESS:

Μέσο του προγράμματος  Business μπορείτε να εξασφαλίσετε την επιχείρησή επιλέγοντας  ένα από τα 3 διαφορετικά πακέτα καλύψεων (CLASSIC, EXTRA, TOTAL), ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε. Το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με την ομάδα που ανήκει η επιχείρηση, υπολογίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης και το είδος περιεχομένου που διαθέτει
 • Με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που δηλώνετε.

*Επιχείρηση: Βελτιώσεις, εξοπλισμός, εμπορεύματα

Σας δίνετε η δυνατότητα να επιλέξετε το απαλλασσόμενο ποσό, δηλαδή το ποσό που πληρώνετε οι ίδιοι για την αποκατάσταση της ζημιάς επιλέγοντας

 • απαλλαγή VIP σε περίπτωση που κάποιος καλυπτόμενος κίνδυνος παρέλθει αποζημιώνεστε από το πρώτο ευρώ ζημιάς.
 • Με απαλλαγή (υπάρχει η δυνατότητα μικρής συμμετοχής σας σε ορισμένους καλυπτόμενους κινδύνους, που σας δίνει την δυνατότητα να μειώσετε επιπλέον τα ασφάλιστρά σας)

Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους

Classic
Extra
Total
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
Πτώση δέντρων, κλαδιών
Έκρηξη
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών
Νεαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης
Τζάμια και καθρέπτες
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
Ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών
Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστεία
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά από διάρρηξη/ληστεία
Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων
Ληστεία ταμείου
Αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αλλοίωση προϊόντων
Δαπάνες μεταστέγασης, προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχομένου μετά από ζημιά
Προσωπικό ατύχημα ασφαλιζόμενου επιχειρηματία
Προσωπικό ατύχημα υπαλλήλου επιχείρησης
Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου μετά από προσωπικό ατύχημα
Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων
Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά τη φυσική καταστροφή της περιοχής που βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση
Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά την καταστροφή από σεισμό ή πυρκαγιά
Εμπιστοσύνη υπαλλήλων
Ασφάλιση ζημιών εμπορευμάτων
Δόσεις δανείων επιχείρησης μετά από ζημιά
Δαπάνες νομικής υποστήριξης
Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός (ισχύει για κτίρια/επιχειρήσεις οικοδομημένα μετά το 2000)
Σεισμός
Classic
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
Πτώση δέντρων, κλαδιών
Έκρηξη
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών
Νεαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης
Σεισμός
Extra
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
Πτώση δέντρων, κλαδιών
Έκρηξη
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών
Νεαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης
Τζάμια και καθρέπτες
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
Ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά από διάρρηξη/ληστεία
Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων
Ληστεία ταμείου
Αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αλλοίωση προϊόντων
Σεισμός
Total
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
Πτώση δέντρων, κλαδιών
Έκρηξη
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή σωληνώσεων
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός - Έκδοση Αδειών & Αμοιβές Μηχανικών
Νεαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης
Τζάμια και καθρέπτες
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
Ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών
Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστεία
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά από διάρρηξη/ληστεία
Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων
Ληστεία ταμείου
Αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας και διαρροής σωληνώσεων
Αλλοίωση προϊόντων
Δαπάνες μεταστέγασης, προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχομένου μετά από ζημιά
Προσωπικό ατύχημα ασφαλιζόμενου επιχειρηματία
Προσωπικό ατύχημα υπαλλήλου επιχείρησης
Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου μετά από προσωπικό ατύχημα
Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων
Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά τη φυσική καταστροφή της περιοχής που βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση
Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά την καταστροφή από σεισμό ή πυρκαγιά
Εμπιστοσύνη υπαλλήλων
Ασφάλιση ζημιών εμπορευμάτων
Δόσεις δανείων επιχείρησης μετά από ζημιά
Δαπάνες νομικής υποστήριξης
Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός (ισχύει για κτίρια/επιχειρήσεις οικοδομημένα μετά το 2000)
Σεισμός

10 λόγοι για να αποκτήσετε

 • Ολοκληρωμένη προστασία
 • Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες
 • Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, με επιλογή στο ύψος του απαλλασσόμενου ποσού
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου, μέσα στα όρια που έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου ή/και του περιεχομένου του
 • Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (χωρίς μείωση της αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης)
 • Κάλυψη επιπλέον εξόδων
 • Κατάργηση της γραφειοκρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών
 • Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 • Σαφείς και ξεκάθαροι όροι συμβολαίου χωρίς “ψιλά γράμματα”
 • Εξασφάλιση με κύρος, με αξιοπιστία και με την υποστήριξη του ισχυρού ευρωπαϊκού ομίλου ACHMEA