Σύνταξη & Αποταμίευση – Επένδυση

Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης INTERAMERICAN

Προϋπόθεση για ποιότητα ζωής!

Η INTERAMERICAN  έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης το Capital. Παρέχει πρόσβαση σε μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών από κορυφαίους επαγγελματίες διαχειριστές, με συγκεκριμένες προτάσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών και απαιτήσεων από τον πιο απλό αποταμιευτή, μέχρι και τον πιο έμπειρο επενδυτή. Το Capital είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους, όποιοι και αν είναι αυτοί.

Βασικές επενδυτικές αρχές

Στόχοι
Διασπορά
Ρευστότητα
Αναδιάρθρωση
Πειθαρχία
Επαγγελματική Διαχείριση
Στόχοι
Διασπορά
Ρευστότητα
Αναδιάρθρωση
Πειθαρχία
Επαγγελματική Διαχείριση

Βασικές κατηγορίες επενδύσεων

Καταθέσεις
Ομόλογα
Μετοχές
Καταθέσεις
Ομόλογα
Μετοχές

Το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital σχεδιάστηκε ώστε όλες οι διαδικασίες να γίνουν όσο το δυνατόν πιο απλές, κατανοητές και παράλληλα να βοηθήσει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι στόχοι και το επενδυτικό προφίλ σας.

Επενδυτικά Προφίλ και Δημιουργία χαρτοφυλακίου

Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, oι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων από τις κλασικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια, επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης, αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών σε κάθε κατηγορία.

Το Επιθετικό χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό του.

Τα προϊόντα Capital χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

1. CAPITAL SAVE

Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης

Η ανάγκη για σύγχρονες συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις στην εποχή μας είναι επιτακτική. Όλοι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία της αποταμίευσης για την ποιότητα της ζωής μας.

Το Capital SAVE αποτελεί μια σύγχρονη και ανταγωνιστική πρόταση στο χώρο των συντάξεων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τις σπουδές και την αποκατάσταση των παιδιών μας, τη σύνταξη σας , την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων κ.α.. Μπορεί, να συμπληρώσει τις παροχές της Κοινωνικής του Ασφάλισης, συνδυάζοντας Ασφάλεια Ζωής (μειουμένου κεφαλαίου), Αποταμίευση, Πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις και Ενημέρωση.

Τα πλεονεκτήματα του Capital SAVE:

 • Μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, παρέχεται πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου, με ελάχιστο ποσό επένδυσης €600 (€50 το μήνα)
 • Επιλογή της διάρκειας που θα αποταμιεύετε με ελάχιστη διάρκεια 10 έτη, ώστε να έχετε διαθέσιμο το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευτεί ακριβώς τη στιγμή που εσείς το έχετε ανάγκη
 • Διασπορά των επενδύσεων, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κατηγορίας επένδυσης (διαθέσιμα, ομόλογα ή μετοχές)
 • Προστασία του στόχου της αποταμίευσης, μέσω ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής, ειδικά για τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης
 • Επιλογή ανάμεσα σε 52 μοναδικά Αμοιβαία Κεφάλαια, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επαγγελματίες του κόσμου, όπως BlackRock, JP Morgan, Pictet & Pioneer, αλλά και της Ελλάδας, όπως η AlphaTrust, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή
 • Αυτόματη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ανά τρίμηνο
 • Συνεκτίμηση του πληθωρισμού
 • Μπορείτε να ζητήσετε την αυτόματη αναπροσαρμογή του ποσού αποταμίευσης κάθε χρόνο, έτσι ώστε να ξεκινήστε χαμηλά και να αποταμιεύετε περισσότερα στα επόμενα χρόνια
 • Επιλέγετε τη συχνότητα που αποταμιεύετε (μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος)
 • Μπορείτε να κάνετε έκτακτες καταβολές από €300 έως €10.000 το χρόνο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε

2. CAPITAL INVEST

Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές

Το Capital INVEST έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια. Φέρνει κοντά σας κορυφαίες επενδυτικές επιλογές από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους του εξωτερικού, όπως η BlackRock, η J.P. Morgan, η Pictet, η Pioneer και στην Ελλάδα, η Eurobank, η Πειραιώς και η AlphaTrust. Με κορυφαίες επιλογές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία, το Capital INVEST ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο έμπειρων επενδυτών και αποτελεί μια επιλογή εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000.

Τα πλεονεκτήματα του Capital Invest:

 • Πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου, με δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων μακροπρόθεσμα
 • Επιλογή μοναδικών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επαγγελματίες του κόσμου, όπως BlackRock, JP Morgan, Pictet και Pioneer, αλλά και οι ελληνικοί όπως Eurobank, Πειραιώς και AlphaTrust.
 • Διασπορά επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο κατηγοριών επένδυσης (διαθέσιμα, ομόλογα ή μετοχές), όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.
 • Αυτόματη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ανά τρίμηνο.
 • Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή.
 • Άμεση ρευστότητα της επένδυσής μετά από τρεις (3) μήνες.
 • Υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις
 • Δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσής με έκτακτες καταβολές από €2.000 και πάνω.
 • Ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000.

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αποταμίευση με τους καλύτερους διαχειριστές του κόσμου!

Εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Capital